Pazartesi, 26 Eylül 2022
info@emagrup.com / +90 (232) 328-02-98

Alternatif Enerji Uygulamaları

Dünyadaki sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme kavramları, küreselleşmenin doğurduğu artan ticaret olanakları enerjiye ve doğal kaynaklara olan talebi giderek arttırmaktadır. Bu talepleri karşılanması sorununa çözüm olacak yollardan bir diğeride alternatif enerji kaynaklarıdır. Kojenerasyon, trijenerasyon, güneş duvarları ve gün ışığı ile aydınlanma bu kaynaklara örnek olarak gösterilmektedir.