Pazar, 25 Şubat 2024
info@emagrup.com / +90 (232) 328-02-98

Başkan'ın Mesajı

Türkiye; yetişmiş işgücü, girişimcileri ve çalışkan insanları ile kaynakları sınırsız denebilecek bir ülke… Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün isabetle belirttiği gibi “Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak…”

Topraklarından bereket fışkıran ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, toplumsal refahı artırmak için yapmamız gereken çok iş var. Bu işlerin içinde insana ve çevreye saygılı sanayi var, turizm var, tarım var ve elbette hizmet sektörü var.

EMA Ailesi olarak bizler;kurulduğumuzdan beri paydaş haritamızda yer alan tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak değerler yaratmayı hedefledik. Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu mühendislik çözümlerini en yüksek verimlilik ve kalitede sunabilecek yetkin bir kadroyuz.

“Durmayalım düşeriz” şiarı ile yılmadan, yorulmadan, odak noktamızı kaybetmeden hep daha iyiyi, daha yüksek katma değeri arayan insanların yuvası EMA…

Bizi farklı kılan ise hiç kuşkusuz kurumsal yapımızınolmazsa olmaz unsuru olan ilke ve değerlerimiz…

Projelere yaklaşımımız, iş yapış biçimimiz, yaptığımız iş ile ilgili ulusal ve uluslar arası kalite standartlarına olan hâkimiyetimiz; bizi farklı kılan diğer özelliklerimiz…

İyileştirmeye açık alanlarımızı sürekli gözlemliyor, kendimizi sorguluyor, sorgulatıyor, “etik ilkeler temelinde işimizi dünden daha iyi yapma” yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Bugün sürdürülebilir kalkınmanın anahtarları olan pek çok sanayi kuruluşumuz, EMA’nın projelendirip uyguladığı sistemlerin katkısıyla en yüksek kapasite ve verimlilikle çalışıyor, çalışanlarına değer yaratıyor, ülkemiz ekonomisine döviz kazandırıyor.

Gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük mirasın, yaşanabilir bir çevre olduğu bilinci ile yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlara büyük önem veriyoruz. Ülkemiz ekonomisinin en önemli yapısal sorunları arasında yer alan enerjide ithâlata bağımlılık ve kaynak çeşitliliği sorununa; yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir ve kalıcı çözümler getireceğine inanıyoruz. Bu nedenle yenilenebilir ve temiz enerji yatırımları, şirketimizin tüm iş süreçlerinde temel odağımızı oluşturuyor.

EMA, kalite süreçlerini maliyet unsuru olarak değil, rekabetçi yapısının ayrılmaz bir parçası olarak görmeye, büyümeye, istihdam sağlamaya;tüm paydaşları için kalıcı değerleryaratmaya devam edecek.

Bitmez bir ısrar ve yorulmaz bir çalışkanlıkla…

 

Hüseyin Vatansever
Yönetim Kurulu Başkanı