Salı, 16 Temmuz 2024
info@emagrup.com / +90 (232) 328-02-98

ENERJİ

Gelişmiş dünya ülkelerinin kalkınma politikalarında enerji sektörü can damarı niteliğindedir. Gelişen teknolojinin ve artan nüfusun beraberinde getirdiği enerji açığı, sonlu enerji olan fosil yakıtlarında tükenme eğilimini göz önünde bulundurduğumuzda, ülkelerin enerji sektöründeki gelecek kaygısı gün geçtikçe artmaktadır.

Dünyadaki sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme kavramları, küreselleşmenin doğurduğu artan ticaret olanakları enerjiye ve doğal kaynaklara olan talebi giderek arttırmaktadır. Uluslarası Enerji Ajansı (UEA)' na göre mevcut enerji politikaları ve arzı sürdürülmesi durumunda dünya birincil enerji talebinin 2007-2030 yılları arasında % 40 oranında artacağı öngörülmektedir.

            Turkiye'nin Temel Enerji politikaları:

  • Maliyet, zaman ve miktar yönünden enerjinin tüketiciler için erişilebilir olması
  • Serbest piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkanlarının harekete geçirilmesi
  • Dışa bağımlılığın azaltılması
  • Enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin artırılması,
  • Kaynak, güzergah ve teknoloji çeşitliliğinin sağlanması
  • Yenilenebilir kaynakların azami oranda kullanılmasının sağlanması,
  • Enerji verimliliğinin artırılması
Enerji ve tabii kaynakların üretiminde ve kullanımında çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi