Salı, 16 Nisan 2024
info@emagrup.com / +90 (232) 328-02-98

SEÇ (HSE) Politikamız


Ema Enerji Endüstri Makina İnş. San. ve Tic. A.Ş., 1993 yılından beri sürdürdüğü iş bilinci ve çalışma anlayışı ile Sağlık, Emniyet ve Çevre başlıklarında tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyi kabul ve beyan etmiştir.

Tüm ekibimiz, paydaşlarımıza bu sorumluluk bilinciyle hizmet vererek, sürekli gelişim ve iyileştirmeyi ilke edinmiştir.

EMA, endüstriyel sahalarda çözüm ortağı olarak; yaşam ve üretim kalitesinin arttırılmasını, çevre ve insan duyarlılığını, yenilikçi ve yaratıcı düşünce ortamında gelişen teknolojileri takip etmeyi, geleceğin mühendislik projeleri ve uygulamalarını üretme hedeflerini benimsemiştir.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda EMA Enerji Endüstri Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş. yönetimi olarak,

1-      Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası hukuk kuralları kapsamında gerçekleştirdiğimizi;

2-      Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi kurallarını çalışma prensipleri olarak belirleyerek sürekli gelişimi hedeflediğimizi,

3-      Çevre Yönetim Sistemi’nin uygun bir şekilde devamlılığının sağlanması için; faaliyetlerin planlanması, kontrolü, izlenmesi, düzeltici ve düzenleyici tedbirlerin alınması, denetlenmesi ve gözden geçirilmesinin kolaylaştırmasını;

4-      Tüm iş süreçlerimizi çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirerek gerekli her türlü önlemleri aldığımızı;

5-      Tüm iş süreçlerimizde işe bağlı yaralanmaları önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağladığımızı,

6-      Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmayı önemsediğimizi,

7-      Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ve danışmasının sağlandığını,

8-      Yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarının, şirketimizin tüm iş süreçlerinde temel odağımızı oluşturduğunu;

9-      Çalışma sahalarımızda işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarını ödünsüz uygulayarak, risk değerlendirmeleri yaparak ana iş hedeflerimizi belirlediğimizi taahhüt ederiz.