Cumartesi, 31 Ekim 2020
info@emagrup.com / +90 (232) 328-02-98

Su Kaynaklı Isı Pompaları

Su kaynaklı ısı pompası sistemleri ısı kaynağı olarak suyu kullanırlar. Kullandıkları su kaynakları ve borulama mekanizmalarına göre gruplandırılabilirler.

 Derinliği denizlere göre daha az olan göl veya nehirleri ısı kaynağı olarak kullanan ısı pompaları çalışma prensibi toprak kaynaklı ısı pompasına benzer. Kılcal borular şekilde görüldüğü gibi yatay biçimde en az 2,5 m derinliğe yerleştirilmelidir. Boru içerisinde bir pompa yardımıyla dolaştırılan antifreeze su karışımı ısı kaynağından aldığı enerjiyi ısı pompası içerisinde dolaştırılan ısı taşıyıcı akışkana aktarır. Isı taşıyıcı akışkan da enerjisini ısıtma ve kullanma sıcak suyu sistemlerine aktarır.

Deniz suyu büyük çaplı ısı ihtiyaçlarında kullanılan mükemmel bir çözümdür.25-50 m derinliklerde deniz suyu sıcaklığı 5-8 C derecelerde sabittir. Bu sıcaklık değerleri de yüksek performans katsayıları olarak geri döner. Deniz suyu ısı kaynağı olarak kullanıldığı zaman dikkat edilmesi gereken faktörler ise su altına yerleştirilen kılcal borulamaların ve pompa sisteminin korozyona dayanıklı olması ve sistem içerisinde oluşabilecek organik kirlenmenin minimum seviyelerde tutulmasıdır.

 Isı pompaları için en uygun ısı kaynağı ise yer altı sularıdır çünkü yer altı suları kış sezonunda bile yüksek sıcaklıklara ulaşmaktadır. Yer altı suları ısı kaynağı olarak kullanıldığı zaman sistem tasarımında 2 farklı kuyu ihtiyacı oluşmaktadır. Kuyulardan bir tanesinden sürekli olarak sıcak su ihtiyacı karşılanırken, ısı pompası içerisinde çevrimini tamamlayan ve enerjisini ısıtma sistemine aktaran dönüş suyu diğer kuyuya boşaltılır. Kuyu içerisinden alınan suyun direk ısı pompası içerisinde dolaştırılacak olması kuyudan numune alınıp test edilmesi ve gerekli yerlerden onay alınması gerekliliğini oluşturmaktadır. Yer altı sıcak suyunun direk ısıtma çevriminde kullanıldığı sistemler açık çevrim olarak da adlandırılmaktadır.


Toprak ve su kaynaklı ısı pompaları ilk yatırım maliyetleri, hava kaynaklı ısı pompalarına göre çok daha yüksektir. Ancak toprağın ve suyun sıcaklığı, hava ile kıyaslandığında daha az değişken olduğu için hava kaynaklı ısı pompalarına göre daha verimli çalışabilmektedirler. İç hava-dış hava sıcaklık farkının yüksek olduğu iklim bölgelerinde ya da ısı ihtiyacının fazla olduğu büyük işletmelerde tercih edilebilirler; fakat bunun için çevrenizde yeterli büyüklükte bir su kaynağı veya toprak altı müsait alanınız olmalıdır.