Pazartesi, 26 Eylül 2022
info@emagrup.com / +90 (232) 328-02-98

Yenilenebilir Enerji

Günümüzde insanlığın en yaşamsal ihtiyaçlarından biri de "enerji"dir. Ortaya koyduğumuz her ürün için enerjiye ihtiyaç duyarız. Global düzeyde ilerleyen ve gelişen üretim süreçlerinin gereksinimlerini karşılama amacı, insanoğlunun enerjiye ve enerji kullanımına olan ihtiyaçlarını arttırmıştır.


Günümüzde, fosil yakıtların düzensiz kullanımı ve  savaşlara yol açan enerji temini sorunu enerji konusunda ön plana çıkan ve dünyamızın geleceğini tehdit eden iki önemli sorundur. Fosil yakıtlar, sonlu kaynaklar oldukları için tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bır diğer yandan, fosil yakıtların insana ve çevreye verdiği zararlar küresel iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin bir şekilde hissedildiği bu dönemde daha gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yukarıda belirttiğimiz iki temel problem alanının da, hem dünyaya, hem insanlığa zarar vermeyecek bir şekilde enerji temininin karşılanması YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI’nın kullanımıyla mümkündür.